پیدا

علیرضا آذر

درخواست حذف اطلاعات

-دور تا دورم ابر مشکوکی است!
جبهه های هوای تنهایی… فصل فصلم
هجوم آبان هاست؛
تف به جغرافیای تنهایی…