پیدا

جدا شدن بلدی میخواد، قانون داره، الکی نمیگن به سلامت...

درخواست حذف اطلاعات

????
مهم نیست اولشه یا آ اش!
مهم اینه هرچقدر قشنگ شروع کردیم به همون خوبی تموم کنیم!
هواش رو داشته باشیم آدمی که چند ماه باهاش بودیم کنارش بودیم، باهاش آهنگ خوندیم،باهاش بیرون رفتیم باهاش غذا خوردیم،باهم خندیدیم!
یه وقتایی با حرفاش آروممون کرده
آدمی که باهم خاطره ساختیم!
آدمی که دوسش داشتیم هنوزم داریم!
ج پیش میاد به هر دلیلی دیگه مثل قبل از رابطه انرژی نمیگیره....
پیش میاد!
آدم باید رفتن و بلد باشه... - علی قاضی نظام